Jalkapallon erotuomarit


Jokainen, joka on joskus ollut suosikkijoukkueensa jalkapallo-ottelussa, on varmasti havainnut kentällä liikkuvan ylimääräisen henkilön, joka tuntuu aina olevan pallon tiellä. Kaiken lisäksi tämä epämääräinen hahmo keskeyttää pelin tuon tuosta ja tuntuu jakelevan rangaistuksia vain sille joukkueelle, jonka katsoja haluaisi voittavan. Ihan turhasta tyypistä ei suinkaan ole kyse, sillä tämä henkilö tunnetaan myös nimellä jalkapallon erotuomari. Huonosta maineestaan huolimatta erotuomarin olemassaolo on koko jalkapallo-ottelun edellytys, sillä pelin johtaminen on täysin hänen vastuullaan.

Jalkapallo-ottelun sääntöjen toteutumisen valvomisessa erotuomaria avustaa tavallisesti vähintään kaksi avustavaa erotuomaria, mutta pääasiallinen valta pelissä on aina erotuomarilla. Erotuomarin valta ja velvollisuudet alkavat siitä hetkestä, kun hän saapuu tarkistamaan jalkapallokentän ennen pelin alkua, ja päättyvät vasta, kun hän pelin päätyttyä poistuu kentältä.

Erotuomarin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu johtaa ottelua avustavien tuomareiden kanssa, valvoa sääntöjen noudattamista, päättää maalien oikeellisuudesta sekä jakaa rangaistuksia erilaisista sääntörikkomuksista. Erotuomari on myös pelin ajanottaja ja kirjuri.

Erotuomarin rankaisuvalta

Erotuomarin tehtävä on yksinkertaisesti valvoa, että jalkapallon sääntöjä noudatetaan. Sääntöjen noudattaminen ei kuulu pelkästään pelaajille, vaan myös eri taustahenkilöiden odotetaan käyttäytyvän ottelun aikana asiallisesti. Jos näin ei ole, on erotuomarilla valta poistaa heidät pelikentältä ja sen läheisyydestä välittömästi.

Poikkeuksen tekevät ainoastaan lääkinnälliset taustahenkilöt, sillä jos joukkueella ei ole toista lääkinnällistä taustahenkilöä poistetun tilalle, saa poistettu henkilö rikkomuksestaan huolimatta jäädä kentän laidalle ja toimia ottelussa roolinsa mukaan tarpeen tullen.

Tunnetuimmat pelaajien rankaisumuodot jalkapallo-ottelussa ovat keltainen kortti, punainen kortti sekä vapaapotkut ja rangaistuspotkut. Erotuomarin tehtävänä on tunnistaa rangaistukseen johtavat tilanteet ja toimia niiden mukaan. Avustavat erotuomarit ovat rangaistuksia jaettaessa tärkeässä roolissa, sillä he toimivat erotuomarin silminä ja korvina silloin, kun tämä ei itse näe tilannetta. Tällöin avustava erotuomaristo raportoi tilanteesta erotuomarille, joka arvioi tilanteen ja tekee rankaisupäätöksen.

Jos erotuomarin ja avustavien erotuomareiden mielipiteet tilanteesta eroavat toisistaan, on erotuomarilla aina valta tehdä lopullinen päätös.

Loukkaantumiset ja ulkopuoliset häiriöt

Erotuomarin tehtävä on toimia silloin, jos joku pelaajista loukkaantuu ottelun aikana. Peli voi jatkua seuraavaan pelikatkoon asti, jos pelaaja loukkaantuu vain lievästi. Vakavammissa loukkaantumisissa erotuomarin velvollisuus on keskeyttää peli siksi aikaa, että pelaaja poistetaan kentältä. Pelaajan vamma tulee huoltaa kentän ulkopuolella ja hän voi palata peliin vasta, kun se on käynnistetty uudelleen.

Poikkeuksen tähän sääntöön tekee muun muassa maalivahdin loukkaantuminen, usean pelaajan samanaikainen loukkaantuminen sekä vakava loukkaantuminen, joka vaatii välitöntä hoitoa.

Erotuomarin vastuulla on poistaa vertavuotava pelaaja kentältä ja varmistaa ennen kyseisen pelaajan paluuta kentälle, että verenvuoto on tyrehtynyt ja että peliasu ei ole tahriintunut. Jos loukkaantuneen pelaajan hoitoa varten tuodaan paarit kentälle, on pelaajan poistuttava pelikentältä joko paareilla tai jalan. Tottelemattomuus voi johtaa rangaistukseen epäurheilijamaisesta käytöksestä.

Erotuomarilla on myös oikeus ja velvollisuus katkaista ottelu, jos valaistuksessa on puutteita, katsomosta heitetään esineitä kentälle, katsoja vaikuttaa pelin kulkuun pilliin puhaltamalla tai jos kentälle tulee ulkopuolinen henkilö.

Erotuomarin varusteet ja merkinannot

Erotuomarin tulee pystyä juoksemaan kentällä pelaajien mukana koko ottelun ajan, ja tämän vuoksi tärkein erotuomarin ominaisuus onkin hyvä peruskunto. Jalkapallosääntöjen mukaisesti erotuomarilla tulee olla mukana kentällä yksi tai useampi pilli, ajanottokello, keltainen ja punainen kortti sekä muistio, johon kirjataan ottelun tapahtumat. Näiden lisäksi erotuomaristo käyttää usein keskinäiseen kommunikointiin tarkoitettuja varusteita, kuten signaalilippuja tai erilaisia elektronisia kommunikaatiojärjestelmiä. Muiden elektronisten välineiden ja muun muassa korujen käyttö on erotuomarilta ja muulta tuomaristolta kielletty.

Erotuomari käyttää jalkapallossa kahdeksaa erilaista käsimerkkiä, jotka tuovat pelaajille ja katsojille pelikatkon yhteydessä informaatiota siitä, mitä ottelussa seuraavaksi tapahtuu. Käsimerkeillä tiedotetaan esimerkiksi rangaistuspotkuista, suorista ja epäsuorista vapaapotkuista, kulmapotkuista sekä maalipotkuista. Vaikka erotuomaristolla on suuri valta ja vastuu jalkapallo-ottelussa, eivät he kuitenkaan ole vastuunalaisia esimerkiksi katsojien, pelaajien tai eri toimihenkilöiden kärsimistä vammoista, omaisuudelle koituneesta vahingosta tai mistään muustakaan yrityksen, seuran tai muun organisaation kärsimästä vahingosta, joka on syntynyt jalkapallosääntöjen mukaisesti tehdyn päätöksen seurauksena.

Avustava erotuomaristo

Avustavan erotuomariston pääasiallisena tehtävänä on tukea ja auttaa erotuomaria tämän tehtävissä. Erotuomaristo osoittaa lipullaan muun muassa ottelun paitsiot, pelaajavaihdot, pallon poistumisen kentältä sekä sen, kumman joukkueen pelaaja on oikeutettu maalipotkuun, kulmapotkuun tai rajaheittoon.

Avustava erotuomaristo avustaa erotuomaria myös muistiinpanojen tekemisessä sekä pelaajien varusteiden, pelikentän ja pallojen tarkastamisessa. Jos ottelun erotuomari on syystä tai toisesta kykenemätön jatkamaan tehtävässään pelin loppuun saakka, tulee häntä korvaamaan kilpailumääräyksistä riippuen kokeneempi avustava erotuomari tai neljäs erotuomari.

Miten erotuomariksi ryhdytään?

Erotuomarina toimiminen on monelle hauska harrastus, joka tarjoaa mahtavan näköalapaikan jalkapallon maailmaan. Erotuomarin rooli vaatii hyvää tuntemusta jalkapallosta ja sen säännöistä sekä erinomaisia sosiaalisia taitoja ja johtajahenkisyyttä. Tie erotuomariksi alkaa peruskurssista, jossa syvennytään jalkapallon sääntöihin ja niiden tulkintaan. Kursseihin kuuluu myös kenttäkoulutusta, joka auttaa tulevaa erotuomaria hahmottamaan roolinsa realistisessa ympäristössä sekä harjoittelemaan eri käsimerkkejä ja kentällä liikkumista. Erotuomarina oleminen on hyvä tapa urheilla ja samalla viettää aikaa rakastamansa lajin parissa.